2000 Mapa oblohy oboustranná, složená

Mapy jižní a severní oblohy a mapa rovníkového pásu ± 40°. Součástí je seznam použitých katalogů, graf závislosti spektrální třídy hvězd na jejich teplotě, stupnice pro stanovení polohy Slunce na ekliptice k určitému datu a stupnice k určení souhvězdí.

Číslo zboží: 3000800
Cena: 95,- Kč

Rozměr: 1 130 x 830 mm
Autor: RNDr. O. Hlad, Dipl. Ing. F. Hovorka, CSc., Mgr. P.Sojka, J. Weiselová
Vydavatel: ZES Brno, HaP Praha