Hvězdy mayských bohů


Premiéra 1. března 2018

Staří Mayové stavěli pyramidy a chrámy, z jejichž vrcholů rozmlouvali se svými bohy a ti jim odpovídali. Mayští hvězdáři sledovali oblohu a pohyb Slunce, Venuše či Měsíce a sestavili dokonalý kalendář, který je odrazem astronomických cyklů. Kin, Noch Ek, Uh – to jsou mayští bohové reprezentovaní nebeskými tělesy. Dole, po zemi, se plíží lovec Balam – jaguár, jehož tělo je poseté hvězdami. Chcete odhalit jejich tajemství? Pohleďte vzhůru ke klenbě planetária a užijte si festival barev a zvuků, které vás obklopí a zcela pohltí!

V českém znění Ivana Valešová.

Projekce pořadu je obohacena o živé vystoupení, kdy lektoři planetária přiblíží návštěvníkům pohled na nebesa tak, jak je pozorovali právě staří Mayové.

Pořad je vhodný pro: širokou veřejnost / 6. třídu ZŠ až 2. ročník SŠ
Projekční sál: digitální planetárium
Délka pořadu: 20 min + 30 až 40 min živá část

Živé vystoupení je pouze v českém jazyce.

 Film je k dispozici také v anglické verzi do sluchátek/školní skupiny pouze na objednání.

PRACOVNÍ LISTY (stáhnout) – tiskněte jako brožuru