Úkazy (březen 2019)

Časové údaje jsou uváděny ve středoevropském čase (SEČ) a zaokrouhleny na celé hodiny.

Údaj 0 hodin znamená, že k úkazu došlo mezi 0 h 00 min až 0 h 30 min.

Údaj 24 značí, že úkaz nastal mezi 23 h 31 min až 24 h 00 min.

Datum Hodina Úkaz
1. 3. 2019 20 h Měsíc v konjunkci se Saturnem (Saturn 0,11° severně; zákryt pod naším obzorem)
2. 3. 2019 23 h Měsíc v konjunkci s Venuší (Venuše 1,67° severně; 2. a 3. 3. ráno seskupení Saturnu, Měsíce, Venuše a Jupiteru nad JV obzorem)
4. 3. 2019 12 h Měsíc v odzemí (406 375 km)
6. 3. 2019 17 h Měsíc v novu (17:03)
7. 3. 2019 2 h Neptun v konjunkci se Sluncem
7. 3. 2019 21 h Měsíc v konjunkci s Merkurem (Merkur 8,35° severně)
11. 3. 2019 17h Měsíc v konjunkci s Marsem (Mars 5,98° severně)
13. 3. 2019 11 h Měsíc v konjunkci s ? Tau (Aldebaran 1,05° jižně; Měsíc v blízkosti Aldebaranu na večerní obloze 12. a 13. 3.)
14. 3. 2019 11 h Měsíc v první čtvrti (11:27)
15. 3. 2019 3 h Merkur v dolní konjunkci se Sluncem
16. 3. 2019 16 h Měsíc v konjunkci s ß Gem (Pollux 7,36° severně)
19. 3. 2019 2 h Měsíc v konjunkci s ? Leo (Regulus 1,74° jižně; konjunkce nastává nad naším obzorem v noci)
19. 3. 2019 21 h Měsíc v přízemí (359 387 km)
20. 3. 2019 23 h jarní rovnodennost (22:58), začátek astronomického jara, Slunce vstupuje do znamení Berana
21. 3. 2019 3h Měsíc v úplňku (2:43)
22. 3. 2019 13 h Měsíc v konjunkci s ? Vir (Spica 6,90° jižně; Měsíc v blízkosti Spiky pozorovatelný ve druhé polovině noci)
25. 3. 2019 22 h Měsíc v konjunkci s ? Sco (Antares 7,72° jižně; seskupení Měsíce, Jupiteru a ? Sco ve druhé polovině noci)
27. 3. 2019 3 h Měsíc v konjunkci s Jupiterem (Jupiter 1,10° jižně)
28. 3. 2019 5 h Měsíc v poslední čtvrti (5:09)
29. 3. 2019 6 h Měsíc v konjunkci se Saturnem (Saturn 0,92° severně; Měsíc v blízkosti Saturnu ráno nad JV obzorem)

 

Viditelnost planet

Merkur počátkem měsíce večer nad západním obzorem
Venuše ráno nízko nad jihovýchodním obzorem
Mars v první polovině noci
Jupiter ráno na jihovýchodě a jihu
Saturn ráno nízko nad jihovýchodním obzorem
Uran v první polovině měsíce večer nad západním obzorem
Neptun nepozorovatelný