Východy a západy Měsíce (červen 2018)

Okamžiky východu a západu Měsíce jsou počítány pro 50. rovnoběžku a 15. poledník (středoevropský).

Časy jsou uvedeny ve středoevropském čase (SEČ).

Západy a východy jsou vztaženy k hornímu okraji měsíčního disku, vliv refrakce při obzoru je započítán hodnotou 34′.

Stáří Měsíce je počet dní od posledního novu.

Poslední čtvrť: 6. června ve 19 h 31 min SEČ
Nov: 13. června ve 20 h 43 min SEČ
První čtvrt: 20. června ve 11 h 50 min SEČ
Úplněk: 28. června v 5 h 52 min SEČ

Odzemí: 2. června v 18 h SEČ, vzdálenost 405 288 km
Přízemí: 15. června v 1 h SEČ, vzdálenost 359 513 km
Odzemí: 30. června v 4 h SEČ, vzdálenost 406 047 km

ČERVEN VÝCHOD
h min
ZÁPAD
h min
STÁŘÍ
D
1. 22 22 6 16 16.5
2. 23 03 7 7 17.5
3. 23 39 8 3 18.5
       
4. ** ** 9 3 19.5
5. 0 9 10 5 20.5
6. 0 36 11 10 21.5
7. 1 0 12 16 22.5
8. 1 23 13 24 23.5
9. 1 46 14 34 24.5
10. 2 11 15 48 25.5
       
11. 2 38 17 4 26.5
12. 3 10 18 22 27.5
13. 3 49 19 37 28.5
14. 4 38 20 47 0.2
15. 5 37 21 47 1.2
16. 6 47 22 36 2.2
17. 8 2 23 16 3.2
       
18. 9 19 23 48 4.2
19. 10 36 ** ** 5.2
20. 11 50 0 16 6.2
21. 13 1 0 41 7.2
22. 14 11 1 4 8.2
23. 15 20 1 28 9.2
24. 16 26 1 53 10.2
       
25. 17 31 2 21 11.2
26. 18 32 2 52 12.2
27. 19 28 3 29 13.2
28. 20 19 4 12 14.2
29. 21 3 5 1 15.2
30. 21 40 5 55 16.2

 

Úkazy na obloze (červen 2018)

Časové údaje jsou uváděny ve středoevropském čase (SEČ) a zaokrouhleny na celé hodiny.

Údaj 0 hodin znamená, že k úkazu došlo mezi 0 h 00 min až 0 h 30 min.

Údaj 24 značí, že úkaz nastal mezi 23 h 31 min až 24 h 00 min.

Datum Hodina Úkaz
1. 6. 2018 2 h Měsíc v konjunkci se Saturnem (Měsíc 0,8° severně)
2. 6. 2018 18 h Měsíc v odzemí (405 288 km)
3. 6. 2018 13 h Měsíc v konjunkci s Marsem (Měsíc 2,7° severně)
6. 6. 2018 3 h Merkur v horní konjunkci se Sluncem
6. 6. 2018 20 h Měsíc v poslední čtvrti (19:31)
8. 6. 2018 9 h Venuše v konjunkci s β Gem (Pollux 4,7° severně; planeta pozorovatelná večer)
13. 6. 2018 21 h Měsíc v novu (20:43)
15. 6. 2018 1 h Měsíc v přízemí (359 513 km)
16. 6. 2018 12 h Měsíc v konjunkci s Venuší (Měsíc 2,8° jižně)
19. 6. 2018 22 h planetka (4) Vesta v opozici se Sluncem
20. 6. 2018 12 h Měsíc v první čtvrti (11:50)
21. 6. 2018 11 h začátek astronomického léta – letní slunovrat (11:08), Slunce vstupuje do znamení Raka
22. 6. 2018 5 h Měsíc v konjunkci s α Vir (Spica 6,8° jižně; Měsíc v blízkosti Spiky pozorovatelný v první polovině noci z 21. na 22. 6)
23. 6. 2018 22 h Měsíc v konjunkci s Jupiterem (Měsíc 3,2° severně; seskupení Měsíce, Jupiteru, planetky (4) Vesta, hvězdy Antares a Saturnu 23. až 27. 6.)
25. 6. 2018 23 h Měsíc v konjunkci s α Sco (Antares 8,2° jižně)
27. 6. 2018 10 h Měsíc v konjunkci s planetkou (4) Vesta (Měsíc 0,2° jižně, jasnost Vesty +5,5 mag; zákryt pod naším obzorem ve dne)
27. 6. 2018 14 h Saturn v opozici se Sluncem
27. 6. 2018 18 h Saturn nejblíže Zemi (1 353,7 miliónu km)
28. 6. 2018 6 h Měsíc v konjunkci se Saturnem (Měsíc 1,1° severně)
28. 6. 2018 6 h Měsíc v úplňku (5:52)
30. 6. 2018 4 h Měsíc v odzemí (406 047 km)
30. 6. 2018 24 h Měsíc v konjunkci s Marsem (Měsíc 3,9° severně)

Viditelnost planet

Merkur nepozorovatelný
Venuše večer nad západním obzorem
Mars ve druhé polovině noci
Jupiter většinu noci kromě rána
Saturn po celou noc
Uran ráno nízko nad východním obzorem
Neptun ráno nízko nad jihovýchodním obzorem

 

Východy a západy Slunce (červen 2018)

Okamžiky východu, průchodu (pravého poledne) a západu Slunce jsou počítány pro 50. rovnoběžku a 15. poledník (středoevropský).

Časy jsou uvedeny ve středoevropském čase (SEČ).

Azimut se vztahuje k okamžiku západu Slunce, jedná se o astronomický azimut (0° je na jihu).

Západy a východy jsou vztaženy k hornímu okraji Slunce, refrakce při obzoru je uvážena hodnotou 34′.

Slunce vstupuje do znamení Raka dne 21. 6. v 11 h 08 min SEČ. Začátek astronomického léta. Letní slunovrat.

ČERVEN VÝCHOD
h min
PRŮCHOD
h min s
ZÁPAD
h min
AZIMUT
stupně
1. 3 56 11 57 49 20 00 127.
2. 3 55 11 57 58 20 01 127.
3. 3 55 11 58 08 20 02 128.
 
4. 3 54 11 58 18 20 03 128.
5. 3 53 11 58 28 20 04 128.
6. 3 53 11 58 39 20 05 128.
7. 3 52 11 58 50 20 06 128.
8. 3 52 11 59 02 20 06 128.
9. 3 52 11 59 13 20 07 129.
10. 3 51 11 59 25 20 08 129.
 
11. 3 51 11 59 38 20 09 129.
12. 3 51 11 59 50 20 09 129.
13. 3 51 12 00 03 20 10 129.
14. 3 50 12 00 15 20 10 129.
15. 3 50 12 00 28 20 11 129.
16. 3 50 12 00 41 20 11 129.
17. 3 50 12 00 54 20 12 129.
 
18. 3 50 12 01 07 20 12 129.
19. 3 50 12 01 20 20 12 129.
20. 3 50 12 01 34 20 13 130.
21. 3 51 12 01 47 20 13 130.
22. 3 51 12 02 00 20 13 129.
23. 3 51 12 02 13 20 13 129.
24. 3 51 12 02 25 20 13 129.
 
25. 3 52 12 02 38 20 13 129.
26. 3 52 12 02 51 20 13 129.
27. 3 53 12 03 03 20 13 129.
28. 3 53 12 03 15 20 13 129.
29. 3 54 12 03 27 20 13 129.
30. 3 54 12 03 39 20 13 129.

 

Mapa oblohy (červen 2018)

Mapa odpovídá času pozorování:

začátek června okolo 23 h středoevropského času (SEČ)

polovina června okolo 22 h SEČ

konec června okolo 21 h SEČ.


 

Vysvětlivky

UT = světový čas (zkratka z angl. Universal Time)

Je základním časem pro všechna odborná astronomická pozorování, ve světovém čase se obvykle rovněž uvádějí časové údaje v kosmonautice a dalších oborech. Světový čas je místní střední sluneční čas greenwichského poledníku. Občas se proto také používá zkratka GMT (Greenwich Meridian Time).

Platí tyto vztahy:

SEČ = UT + 1 hodina
SELČ = UT + 2 hodiny (neboli SEČ + 1 hodina)

SEČ = středoevropský čas

Je to čas, který v České republice používáme v běžném občanském životě a který platí současně ve většině evropských států.

SELČ = středoevropský letní čas

SELČ je o hodinu napřed proti SEČ, platí tedy: SELČ = SEČ + 1

Tento čas je u nás zaváděn v jarním a letním období. Stalo se tak v letech 1916-1918, dále pak v letech 1940-1949 a od roku 1979 je u nás zaváděn každoročně. V současnosti se SELČ zavádí poslední březnovou neděli (v roce 2018 je to 25. března), kdy se ve 2 h SEČ hodiny posunou na 3 h SELČ. SELČ končí poslední říjnovou nedělí (v roce 2018 28. října), kdy se ve 3 h SELČ posunou hodiny na 2 h SEČ. Ke změně u nás dochází v témže datu jako ve většině ostatních evropských států.

KONJUNKCE

Vzájemné přiblížení dvou těles na obloze, tělesa na nebeské sféře leží na severojižní spojnici.

Dolní konjunkce se Sluncem

Nastává u planety Venuše nebo Merkuru v případě, že planeta je nejblíž spojnici Slunce-Země, a to mezi Sluncem a Zemí. Při pohledu ze Země mizí v té době v jasu Slunce. Slovo „dolní“ neznamená, že planeta přitom prochází pod Sluncem, značí jen to, že je blíž než Slunce.

Horní konjunkce se Sluncem

Nastává, jestliže planeta Venuše nebo Merkur prochází „za Sluncem“ a ztrácí se v jeho záři. Přesněji řečeno, leží nejblíže spojnici Slunce-Země, a to dál než Slunce od nás. Také zde slovo „horní“ znamená větší vzdálenost, ne polohu na obloze vůči Slunci.

OPOZICE

Dvě tělesa v opozici jsou na protilehlých místech oblohy. V opozici se Sluncem je Měsíc v úplňku. V době opozice se Sluncem jsou planety vidět většinu noci nebo celou noc.

SMĚRY NA OBLOZE

Odpovídají světovým stranám a vytvářejí známou směrovou růžici jako na zeměpisných mapách, ale protože nebeskou klenbu vidíme z podhledu, je na obloze (i na mapách oblohy) východ vlevo a západ vpravo. Směr k severu ukazuje ke hvězdě Severce (Polárce), proto je u východního a západního obzoru směrová růžice nakloněna.

VZDÁLENOSTI NA NEBESKÉ KLENBĚ

Lze je nejlépe vyjádřit v úhlové míře, tedy ve stupních. Kotouč Měsíce má průměr přibližně půl stupně. Stupeň dělíme na 60 úhlových minut, každá úhlová minuta má 60 úhlových vteřin.

MAGNITUDA neboli hvězdná velikost

Magnituda je veličina vystihující jasnost hvězdy nebo jiného objektu na obloze. Značí se symbolem mag. Nazývá se také „hvězdná velikost“. To je ale poněkud matoucí, protože přímo nesouvisí s průměry hvězd. Jde o logaritmickou stupnici volenou tak, že hvězdy lišící se jasností o 5 mag osvětlují zemský povrch v poměru 100 : 1. Hvězda 1. magnitudy dává osvětlení miliontiny luxu, 6. magnitudy stomiliontiny luxu (jeví se tedy stokrát méně jasná). Velké jasnosti označujeme záporně.

Díky lepší přístrojové technice nalézáme stále slabší hvězdy. Proto stupnice stále roste k větším číslům (tedy ke slabším hvězdám).

Příklady:

nejslabší hvězdy dnes pozorovatelné největšími dalekohledy s tzv. CCD detektory až 30 mag
nejslabší hvězdy ještě viditelné pouhým okem až 6 mag
hvězda Polárka 1,97 mag
nejjasnější hvězda oblohy Sírius -1,44 mag
planeta Venuše až -4,7 mag
Slunce -26,7 mag

Hvězdářská ročenka

Údaje uvedené na této stránce jsou převzaty z Hvězdářské ročenky 2018 vydané Hvězdárnou a planetáriem hl. m. Prahy, p. o.

Zajímají-li Vás polohy, východy a západy planet, Slunce a Měsíce pro libovolné datum (rozmezí let 1900-2060) a pro libovolné místo na Zemi, doporučujeme Kleťskou astronomickou ročenku.

Podrobnější informace, komentáře a články k některým událostem naleznete například na stránkách České astronomické společnosti.

Zajímavé odkazy

Nejčerstvější informace o Slunci a sluneční aktivitě (včetně snímků Slunce v reálném čase): www.spaceweather.com

Obecné informace o Slunci v češtině: hvezdy.astro.cz/slunce

Stránky v češtině věnované Měsíci: moon.astronomy.cz

Stránka věnovaná sluneční soustavě (včetně nejnovějších údajů) v angličtině: solarsystem.nasa.gov

Stránka o sluneční soustavě v češtině: planety.astro.cz