Historie Planetária Praha

1952

Investiční záměr Ministerstva kultury ČSR vybudovat v Praze Planetárium.

1954

Zakoupena aparatura projekčního planetária německé firmy VEB Carl Zeiss Jena, dopravena do Prahy a uložena v depozitáři Národního technického muzea na Letné (celkem 40 beden s vlastní projekční aparaturou, ovládacím stolem, elektrickým rozvaděčem a kompletním souborem prvků pro montáž 23,5 m projekční kopule, včetně projekční plochy, nosné konstrukce s tepelnou a zvukovou izolací atd.)

1957 – 1960

Stavba budovy Planetária ve Stromovce podle projektu ing. arch. Jaroslava Frágnera.

     

1960 (březen – květen)

Specialisté fy. C. Zeiss provedli montáž a seřízení projekční aparatury planetária a předali ji do provozu.

     

1960 (červenec – srpen)

Proběhl tzv. malý provoz, kdy byl astronomický sál předběžně zprovozněn pro veřejnost (pro návštěvníky II. celostátní spartakiády).

20. listopadu 1960 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ provozu Planetária Praha

Tehdy to byl jeden z odborů Parku kultury a oddechu Julia Fučíka.

     

1979

Vznik Hvězdárny a planetária hl. m. Prahy, sloučení Štefánikovy hvězdárny na Petříně s Planetáriem Praha a Hvězdárnou Ďáblice.

1988-1990

Proběhla rozsáhlá modernizace astronomického sálu a instalace nového optomechanického planetária Cosmorama.

1994-1996

Instalace diaprojekce k planetáriu Cosmorama – celkem bylo instalováno přes 60 diaprojektorů včetně počítačového řízení. Instalován byl rovněž laserový systém.

1996 – 1998

Modernizace expozice ve foyeru Planetária.

     

2003

Modernizace sálu Starvid a instalace digitálního planetária Digistar 3, prvního digitálního planetária v České republice. Promítá sice „jen“ na širokoúhlé plátno, ale má všechny vlastnosti digitálního planetária.

      

2009

Instalace prvního digitálního celooblohového planetária v České republice – Skyskan Definiti 4K.

     

2011

Nová astronomická výstava ve foyeru Planetária.

2014

Modernizace digitálního projekčního systému Skyskan Definiti na verzi 8K. Planetárium Praha se tak stalo jedním z 11 planetárií na světě, která používají tak vysoké rozlišení.