Vstupné

Formy úhrady vstupného

Vstupné je možno uhradit

 • na místě v hotovosti
 • na místě platební kartou
 • v předprodeji platební kartou přes internet (e Vstupenka)
 • předem na fakturu

  Stručný přehled vstupného

  Platí od 1. 1. 2017

    POŘADY

  v ceně vždy i návštěva výstavy

  VÝSTAVA

  samostatná návštěva bez pořadu

  Dospělí
  150 Kč
  50 Kč
  Děti 3-15 let
  od 3 let včetně
  90 Kč
  40 Kč
  Děti do 3 let
  zdarma
  v ceně vstupenky pro dospělé
  Studenti do 26 let
  po předložení průkazu o studiu
  90 Kč
  40 Kč
  Držitelé ZTP
  75 Kč
  40 Kč
  ZTP/P + průvodce
  75 Kč + 75 Kč
  40 Kč + 40 Kč
  Senioři nad 65 let
  po předložení dokladu
  120 Kč
  40 Kč
  Rodiny
  2 dospělí + 1 až 4 děti do 15 let
  360 Kč
   
  Skupiny
  min. 20 osob, předem objednané
  120 Kč
  40 Kč
  Školní skupiny
  v termínech pro školy, předem objednané
  Polaris 75 Kč
  ostatní pořady 60 Kč
  podrobnosti ZDE
  40 Kč
  Organizované dětské skupiny
  mimo školní návštěvy
  Polaris 90 Kč
  ostatní pořady 75 Kč
  40 Kč

  Plné znění cenového výměru

  Vstupné platné od 1. 1. 2017
  Nevztahuje na speciální akce (mimořádné přednášky a projekce, akce pořádané ve spolupráci …)

  Základní vstupné

  Zahrnuje vstup na pořad, na který je vstupenka vystavena a vstup do veřejně přístupných prostor Planetária. Dále je v ceně vstupenky zahrnuto využití exponátů na výstavě (u některých pouze 1x). Pokud je v provozu šatna, je zahrnuta v ceně vstupenky.

  Vstupné je osvobozeno od DPH.

  kategorie A 130,- Kč
  kategorie C 150,- Kč
  kategorie D 90,- Kč
  Výstava základní 50,- Kč
  Výstava snížená 40,- Kč
  Školní hromadné návštěvy podrobnosti ZDE 60,- Kč
  Organizované dětské skupiny mimo školní návštěvy
  podrobnosti ZDE
  -50% ze základního vstupného

   

  Slevy ze základního vstupného na pořady

  slevy není možné kumulovat (v určitých případech možná kumulace s Opencard)

  děti od 3 do 15 let
  studenti do 26 let věku (po předložení průkazu o studiu)
  -40%
  rodinné vstupné
  (2 dospělí a 1 až 4 děti do 15 let, držitel rodinného pasu)
  Cena rodinné vstupenky je fixní (například pro kategorii A je to 286 Kč) a k této vstupence platné pro jednu osobu může být vydáno až 5 místenek zdarma (1 dospělý + až 4 děti). Podmínkou pro rodinnou vstupenku je účast minimálně jedné dospělé osoby na představení.
  +140 %
  + max 5 místenek zdarma
  skupiny minimálně 20 osob (předem objednané) -20%
  senioři (osoby starší 65 let po předložení dokladu -20%
  držitelé ZTP -50%
  ZTP-P (včetně průvodce) -50%
  novináři s průkazem (výměnou za kontakt) -40%

   

  ZDARMA

  děti do 3 let (v ceně vstupenky pro dospělé)
  kroužky a kurzy pořádané HaP (dle podrobných podmínek na legitimaci)

   

  ZPOPLATNĚNÉ SLUŽBY

  (bez nároku na slevy)
  Ceny za zpoplatněné služby obsahují 21 % DPH.

  jízda na 4D simulátoru (další) 40,- Kč
  použití fotokiosku (další, tisk fotografie pořízené na tento doklad je v ceně) 40,- Kč
  tisk fotografie na A4 40,- Kč
  forografie na USB 100,- Kč
  použití WC (bez využití dalších služeb) 10,- Kč

   

  DÁRKOVÉ CERTIFIKÁTY

  Dárkové certifikáty jsou určeny k tomu, pokud někdo chce darovat vstup do planetária jako dárek. Po dobu jejich platnosti (začínají platit den po jejich vystavení a platí 3 měsíce od data vystavení) je možné je vyměnit za příslušný počet místenek na libovolné představení. Dárkové certifikáty se vydávají v kombinacích: 1 dosp., 1 dosp.+1 dítě a 2 dosp.+2 děti
  Certifikát je možné použít pouze na jeden pořad, nevyužité místenky nelze nárokovat ke vrácení.
  Certifikát nelze použít na speciální akce (mimořádné přednášky a projekce, akce pořádané ve spolupráci …)
  Certifikát neopravňuje k přednostnímu obsloužení u pokladny (výměně za místenky)
  Prodejní cena certifikátu je osvobozena od DPH, pokud je prodáván veřejnosti na pokladně planetária. V případě, že je prodáván na fakturu nebo „brandován“, činí DPH 15 %.
  Na certifikát je možné umístit logo nebo text. Pokud je to z časových důvodů možné, rádi to uděláme a tato služba je zdarma.
  Certifikát si můžete i sami vyzdobit obrázkem, ovšem certifikát zůstavá po použití v pokladně, takže obdarovaný o případné umělecké dílko přijde.
  certifikát 1
  (výměna za 1 místenku pro dospělé na pořad Planetária Praha)
  150, Kč
  certifikát 1+1
  (výměna za 1 místenku pro dospělé a 1 pro děti na pořad Planetária)
  240,- Kč
  certifikát 2+2
  (výměna za 2 místenky pro dospělé a 2 pro děti na pořad Planetária)
  360,- Kč

   

  ROČNÍ VSTUPENKA DO FOYERU PLANETÁRIA

  Vstupné v sobě zahrnuje: vstup na výstavu a využití exponátů na výstavě (u některých pouze 1x). Pokud je v provozu šatna, je zahrnuta v ceně vstupenky. Platnost vstupenky je jeden rok od data vystavení.
  Vstupné je osvobozeno od DPH.
  Plná cena 300, Kč
  Snížené vstupné
  (děti, studenti, senioři, držitelé průkazu ZTP, skupiny)
  200,- Kč

   

  SPECIÁLNÍ PŘEDSTAVENÍ

  Na základě smlouvy o uspořádání speciálního představení bude, pokud je to technicky možné, vloženo do programového schématu představení dle výběru zákazníka. Předpokládá se, že zákazník obsadí představení svými návštěvníky až do maximální kapacity stanovené ve smlouvě. Zákazník obdrží příslušný počet místenek, které rozdá svým návštěvníkům. Zákazník zodpovídá za chování svých návštěvníků.Cena zahrnuje: vstup na pořad, na který je smlouva uzavřena a vstup do veřejně přístupných prostor Planetária. Dále je v ceně vstupenky zahrnuto využití exponátů na výstavě (u některých pouze 1x). Pokud je v provozu šatna, je zahrnuta v ceně vstupenky.

   

  Speciální představení v sále Cosmorama (max. kapacita 230 míst) 10 000,- Kč
  Speciální představení v sále Starvid (max. kapacita 94 míst) 4 000,- Kč

   

  PRONÁJEM PROSTOR PLANETÁRIA

  Pokud je to technicky a organizačně možné, je možné v prostorách Planetária Praha pořádat komerční prezentace. Ceny se stanovují zpravidla dohodou dle pravidel stanovených pro doplňkovou činnost.
  DPH činí 21 %.

   

  VSTUP VODÍCÍCH PSŮ

  Vstup vodících psů doprovázejících nevidomé občany je do všech středisek HaP povolen.

  Vstup jiného než vodícího psa je zakázán.

   

  RODINNÝ PAS

  Na základě smlouvy se Sun Drive communication budou držiteli platného rodinného pasu poskytnuty výhody rodinného vstupného.

   

  ZAKOUPENÍ VSTUPENEK

  Vstupenky je možno zakoupit osobně v pokladně Planetária během otevírací doby.Vstupenky na následující měsíc je možno zakoupit nejdříve od druhé poloviny stávajícího měsíce (doporučujeme telefonicky ověřit, zda-li jsou vstupenky již v prodeji).
  Platby na místě přijímáme v hotovosti i bezhotovostně platební kartou.Vstupenky si můžete zakoupit předem pomocí platební karty přes internet. (e Vstupenka)

  Platba na fakturu je možná pro předem objednané skupiny.

  Jako dárek můžete zakoupit některý z dárkových certifikátů (podrobnosti ZDE), který může obdarovaný vyměnit na pokladně za místenku na vybrané představení.
  Obsazenost pořadů je různá, ale přijdete-li asi 30 až 20 minut před začátkem pořadu, neměl by být problém vstupenky zakoupit.Rezervace doporučujeme pouze pro skupiny nad 20 osob.

  Případné rezervace je nutno si vyzvednout nejpozději 15 minut před začátkem pořadu.