Osudová přitažlivost

Osudová přitažlivost - Kepler

Projdeme historickou cestu ke klasické Newtonově gravitaci, která začíná u Ptolemaia a kořeny má v Platonově a Pythagorově učení. Seznámíme se s příběhem Johanna Keplera a Tychona Brahe, kteří na přelomu 16. a 17. století, v době císaře Rudolfa II., působili v Praze a jejich práce vedla k potvrzení správnosti Koperníkovy geocentrické hypotézy o uspořádání světa. Na základě Keplerových zákonů pohybu planet pak Isaac Newton našel zákon gravitační.

 

Pořad je vhodný pro 1. a 2. ročník SŠ a odpovídající ročníky gymnázií
Délka přednášky základní varianta 60 min (rozšířená varianta 90 min)
Projekční sál Kinosál – přednáška
Projekční systém SkySkan Definiti 4K
Vstupné pro školní skupiny 60 Kč za žáka / více o školním vstupném

Rozšířená varianta obsahuje

  •  Simulace pohybu těles v gravitačním poli (planety obíhající okolo hvězdy, dvojhvězdy, trojhvězdy, hvězdokupy, gravitační kolize galaxií)
  • „Gravitace v kuchyni“ (pasáž demonstrující vliv gravitace či beztíže v nejrůznějších příkladech běžných denních činností pomocí videosekvencí pořízených kosmonauty a astronauty na Mezinárodní kosmické stanici)

 

Základní témata obsažená v pořadu:

– Uplatňují se v něm témata z předmětů fyzika a historie.

Přednášku lze objednat pouze ve dnech úterý, středa, pátek a nebo čtvrtek odpoledne.

Po dohodě je možné jej kombinovat do dvojitého programu na téma gravitace s filmem Záhada temné hmoty.