Osudová přitažlivost

Projdeme historickou cestu ke klasické Newtonově gravitaci, která začíná u Ptolemaia a kořeny má v Platonově a Pythagorově učení. Seznámíme se s příběhem Johannesa Keplera a Tychona Brahe, kteří na přelomu 16. a 17. století, v době císaře Rudolfa II., působili v Praze. Jejich práce vedla k potvrzení správnosti Koperníkovy geocentrické hypotézy o uspořádání světa. Na základě Keplerových zákonů pohybu planet pak Isaac Newton našel zákon gravitační.

Pořadem provází lektoři planetária

Přednáška je vhodná pro: 1. a 2. ročník SŠ
Projekční sál: kinosál
Délka přednášky: 60 nebo 90* min

Základní témata obsažená v přednášce:
• historický vývoj pojmu planeta
• geocentrická a heliocentrická soustava
• Pythagoras, Plato, Tycho Brahe, Johannes Kepler, Isaac Newton
• Keplerovy zákony, Newtonův gravitační zákon a jeho důsledky ve vesmíru i v kuchyni

PRACOVNÍ LISTY (stáhnout) tiskněte jako brožuru

*Rozšířená varianta obsahuje

  •  Simulace pohybu těles v gravitačním poli (planety obíhající okolo hvězdy, dvojhvězdy, trojhvězdy, hvězdokupy, gravitační kolize galaxií)
  • „Gravitace v kuchyni“ (pasáž demonstrující vliv gravitace či beztíže v nejrůznějších příkladech běžných denních činností pomocí videosekvencí pořízených kosmonauty a astronauty na Mezinárodní kosmické stanici)

Přednášku lze objednat pouze ve dnech úterý, středa, pátek a nebo čtvrtek odpoledne.

Po dohodě je možné jej kombinovat do dvojitého programu na téma gravitace s filmem Záhada temné hmoty.