Po stopách energie

Po stopách energie

Pokusíme se přijít na to, co je zdrojem energie, kterou na Zemi dokážeme využít. Ukáže se, že s výjimkou energie geotermální, jaderné a slapové, je zdrojem naprosté většiny energie Slunce a v pozadí stojí gravitace.

Pořadem provází lektoři planetária.

Přednáška je vhodná pro: 8. a 9. třídu ZŠ
Projekční sál: kinosál
Délka přednášky: 50 min

Základní témata obsažená v přednášce:
• energie kinetická a potenciální
• přeměny energie
• energetická bilance planety Země
• Slunce jako zdroj energie
• fyzikální pokusy demonstrující přenos energie (tepla) vedením, prouděním a zářením

PRACOVNÍ LISTY (stáhnout) – tiskněte jako brožuru

Přednášku lze objednat pouze ve dnech úterý, středa, pátek a nebo čtvrtek odpoledne.