Podívej!

podivej

Cesta fotonu napříč časoprostorem a myslí

Zrak je jeden z nejdůležitějších smyslů, díky kterému můžeme vnímat své okolí. Proces zpracování obrazu naším okem je naprosto fascinující. Jenže schopnost vidět je podmíněna existencí viditelného světla. A co je přesně světlo? A kde vzniká? Sledujme putování fotonu, které začíná v jádru žhavé hvězdy, pokračuje hlubinami vesmíru až k povrchu planety Země, kde konečně spočine uvnitř našeho oka. Nejsložitější, ale nejzajímavější cesta ho čeká právě tam…

Pořad je vhodný pro: 7. až 9. třídu ZŠ
Projekční sál: digitální planetárium
Délka pořadu: 26 min + 20 min živě moderovaná část

Pořad je doplněn o živě komentovanou projekci oblohy (pouze v českém jazyce).

 Film je k dispozici v anglické verzi do sluchátek/školní skupiny pouze na objednání.

 

Základní témata obsažená v pořadu:
• Vznik fotonu v jádru hvězd
• Stavba atomu a elektron
• Šíření světla prostorem
• Princip dalekohledu
• Stavba a funkce lidského oka
• Zpracování obrazu zrakovou a nervovou soustavou
• Oční vady
• Péče o zrak
 

PRACOVNÍ LISTY (stáhnout) – tiskněte jako brožuru