Úkazy na obloze (srpen 2018)

Časové údaje jsou uváděny ve středoevropském čase (SEČ) a zaokrouhleny na celé hodiny.

Údaj 0 hodin znamená, že k úkazu došlo mezi 0 h 00 min až 0 h 30 min.

Údaj 24 značí, že úkaz nastal mezi 23 h 31 min až 24 h 00 min.

Datum Hodina Úkaz
4. 8. 2018 20 h Měsíc v poslední čtvrti (20:18)
5. 8. 2018 1 h Měsíc v konjunkci s planetkou (3) Juno (Měsíc 0,2° severně; zákryt pod naším obzorem)
6. 8. 2018 21 h Měsíc v konjunkci s ? Tau (Aldebaran 0,2° jižně; zákryt pod naším obzorem)
7. 8. 2018 15 h planetka (2) Pallas v konjunkci se Sluncem
9. 8. 2018 4 h Merkur v dolní konjunkci se Sluncem
10. 8. 2018 20 h Měsíc v přízemí (358 072 km)
11. 8. 2018 12 h Měsíc v novu (11:57); částečné zatmění Slunce u nás nepozorovatelné
13. 8. 2018 3 h maximum meteorického roje Perseid (ZHR 110)
14. 8. 2018 21 h Měsíc v konjunkci s Venuší (Měsíc 5,0° severně)
15. 8. 2018 20 h Měsíc v konjunkci s ? Vir (Spica 6,8° jižně; Měsíc v blízkosti Spiky a Jupiteru pozorovatelný 15. až 17. 8. večer nad jihozápadním obzorem)
17. 8. 2018 14 h Měsíc v konjunkci s Jupiterem (Měsíc 3,8° severně; seskupení Měsíce, Jupiteru, hvězdy Antares a Saturnu na večerní obloze 17. až 21. 8.)
17. 8. 2018 19 h Venuše v největší východní elongaci (46° od Slunce)
18. 8. 2018 10 h Měsíc v první čtvrti (9:48)
19. 8. 2018 11 h Měsíc v konjunkci s ? Sco (Antares 8,7° jižně)
21. 8. 2018 11 h Měsíc v konjunkci se Saturnem (Měsíc 1,7° severně)
23. 8. 2018 6 h Slunce vstupuje do znamení Panny
23. 8. 2018 13 h Měsíc v odzemí (405 768 km)
23. 8. 2018 15 h Měsíc v konjunkci s Marsem (Měsíc 6,1° severně)
26. 8. 2018 14 h Měsíc v úplňku (13:56)
26. 8. 2018 23 h Merkur v největší západní elongaci (18° od Slunce)

 

Viditelnost planet

Merkur koncem měsíce ráno nízko nad východním obzorem
Venuše večer nízko nad západním obzorem
Mars většinu noci kromě rána
Jupiter večer nad jihozápadním obzorem
Saturn v první polovině noci
Uran kromě večera po většinu noci
Neptun po celou noc