Země a její sféry

Země není jen planeta s modrými moři a oceány a hnědozelenými pevninami, kterou místy zahalují bílá oblaka. Podrobnějším pohledem zjistíme, že je obalená několika vrstvami. První je kamenný obal zvaný litosféra. Následuje půdní obal − pedosféra. Na ní můžeme najít potoky, řeky, jezera a moře, tedy vodní obal − hydrosféru. Všechno živé se řadí do biosféry. Celou planetu obklopuje poslední ze základních obalů − plynná atmosféra.

Pořadem provází lektoři planetária.

Přednáška je vhodná pro: 6. až 9. třídu ZŠ
Projekční sál: kinosál
Délka přednášky: 50 min

Základní témata obsažená v přednášce:
• litosféra, pedosféra, hydrosféra, biosféra, atmosféra
• živelné pohromy a přírodní katastrofy (např. sopečná činnost, zemětřesení, hurikány, …)
• národní parky
• potravní řetězec

PRACOVNÍ LISTY (stáhnout) – tiskněte jako brožuru