Laboratoř fyziky

Od elektrostatiky po elektromagnetické vlnění

Zapálená svíčka vydává světlo – elektromagnetické vlnění. Kde jsou však přítomny nějaké magnety? Ani elektrický přívod nemáme. Sérií fyzikálních pokusů vypátráme existenci elektromagnetické indukce a vysvětlíme si, že elektromagnetické vlnění (s výjimkou záření gama), které je základním zdrojem našich informací o vesmíru, vzniká v elektronových obalech atomů principiálně stejnými fyzikálními procesy.

Přednáška je vhodná pro: 9. třídu ZŠ až 1. ročník SŠ
Projekční sál: kinosál
Délka přednášky: 50 min s pokusy

Základní témata obsažená v přednášce:
• Van de Graaffův generátor
• Oerstedův pokus
• elektromagnetická indukce
• elektromagnetické vlnění

PRACOVNÍ LISTY (připravujeme)