Laureát medaile Vojtěcha Náprstka

Ing. Marcel Grün

22. ledna 2014 převzal z rukou předsedy Akademie věd ČR prof. Jiří Drahoše Čestnou oborovou medaili Vojtěcha Náprstka Za zásluhy v popularizaci ředitel Hvězdárny a Planetária hl. m. Prahy Ing. Marcel Grün.

Spolu s ním byli oceněni překladatel, esejista a profesor na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze prof. Martin Hilský a redaktorka Českého rozhlasu Mgr. Jana Olivová.

   

Ing. Marcel Grün se narodil 20. listopadu 1946 v Chebu. Už od dětství se zajímal o hvězdy, astronomii, fyziku, ale hlavně o kosmonautiku. To ho vedlo k tomu, že od patnácti let začal pracovat jako demonstrátor na tehdejší Lidové hvězdárně na Petříně. Později vystudoval strojní fakultu ČVUT a postgraduálně i pedagogiku.

V roce 1967 nastoupil do pražského Planetária – tehdy ještě jako řadový pracovník. V této instituci setrval dodnes. Od roku 2000 je ředitelem Hvězdárny a planetária hl. města Prahy.

Ing. Marcel Grün se celý život věnuje popularizaci astronomie a kosmonautiky. Sám nebo ve spolupráci s dalšími autory sepsal řadu knih, příruček, přehledů, encyklopedických hesel, scénářů k pořadům i diafilmům, učebnic, skript a pomocných textů pro učitele a pracovníky hvězdáren a planetárií.

Mnohé práce jiných autorů, zejména zahraničních, opatřil obsáhlými doslovy. Pravidelně publikuje v novinách, časopisech a na internetu, spolupracuje s rozhlasem i televizí, přednáší pro veřejnost.

Své články z astronomie a kosmonautiky začal publikovat od počátku 60. let v časopisech Letectví a kosmonautika, Říše hvězd, Vesmír, Československý časopis pro fyziku, Pokroky MFA, Kozmos. V časopise Vesmír po léta každoročně vycházely jeho přehledy „Kosmonautika – současnost a budoucnost“.

Dále je možné zmínit například číslo časopisu „21. století – speciál 2004“ věnované novým poznatkům z astronomie a „21. století – speciál 2006“ se zaměřením na kosmonautiku. Autorsky se také podílel na vytváření databáze internetového „Velkého katalogu družic a kosmických sond Space 40“ i na jeho tištěném vydávání.


dříve…


… a dnes

Ing. Marcel Grűn je autorem nebo spoluautorem například těchto populárně-vědeckých prací:
M. Grűn a kol.: Kosmonautika v přehledu a její využití ve školní praxi (1970)
M. Grün, P. Koubský: Fyzika sluneční soustavy (1974)
M. Grűn, P. Koubský, J. Švestka: Fyzika hvězdného vesmíru (1979)
M. Grűn: Kosmonautika – současnost a budoucnost (1983)
M. Grűn: J. A. Gagarin (Praha 1984)
M. Grűn: Mimozemské civilizace – mýtus nebo skutečnost?(1987)
M. Grűn: Je astrologie věda? (1989)
M. Grűn: První den na Měsíci (1994)
M. Grűn: Roboti na Marsu (1997)
S. Ramešová, M. Grűn, J. Grygar: Trialog o životě ve vesmíru (2001)
S. Ramešová, M. Grűn, J. Grygar: Trialog o mimozemských civilizacích (2006)

Za zmínku stojí jeho účast na vydání řady výkladových slovníků (Encyklopedický dům, Diderot), podíl na středoškolských učebnicích (Fyzikální základy techniky, Fyzika a technika), publikování na internetu (spoluzakladatel IAN, články pro Technet.cz) i jeho doslovy s obecnějším pohledem na kosmonautický vývoj v českých překladech knihy P. Bizonyho (Řeky na Marsu: hledání vesmírných zdrojů života), knih amerických astronautů J. Lovella (Apollo 13) a E. Cernana (Poslední muž na Měsíci) či v překladu románu J. Verna „ Cesta na Měsíc“ z roku 1979, které poskytovaly široké veřejnosti v době vydání zmíněných knih obšírnější a objektivní přehled o kosmonautice.

Ing. Marcel Grün působí v mnoha českých i mezinárodních organizacích spojených s astronomií nebo kosmonautikou. Řadu let například aktivně působil v České astronomické společnosti v různých vedoucích funkcích. V současnosti je členem Rady pro kosmické aktivity, poradního odborného orgánu MŠMT. V roce 2003 stál u zrodu České kosmické kanceláře , byl předsedou její dozorčí rady. Po dvě funkční období byl také předsedou Sdružení hvězdáren a planetárií a aktivně se podílel na jeho převedení na Asociaci, kde zůstává zástupcem pražské instituce.

   

Marcela Grüna můžete často potkat ve foyeru Planetária. Člověk, který leccos prožil, je stále plný optimismu a jeho citát: „Ty jsi ještě nebyl – ty nicko – v Planetáriu ?“ – se stal už legendární.

Pokud by dnes stál před rozhodnutím, jakou zvolí životní cestu – bez rozmyšlení odpovídá – „Tu samou“.

Jako každý člověk má přání – leckterá se mu splnila a dočkal se ocenění své práce.
Přesto, nebo právě proto – pokud by mohl – by se rád sešel s několika osobnostmi: Prof. Rudolfem Peškem, Wernherem von Braunem a filosofem – profesorem Masarykem.

Proč zrovna tito lidé?
„Profesor Pešek byl mým učitelem na ČVUT. Snažil se, aby na strojní fakultě byla zřízena katedra letectví – marně. Pan profesor byl držitelem Československého patentu na raketový motor. Právě von Braun se s ním znal. To je také tak trochu odpověď na vaši otázku.“

A proč profesor Masaryk?
„K němu, jako filosofovi, chovám neobyčejnou úctu. Víte, já bych se s ním rád setkal v době, kdy ještě nebyl prezidentem. A na co bych se ho zeptal? To už je moje tajemství.“

Po Marcelu Grünovi je pojmenována planetka 10403 Marcelgrün.