ESERO

Motivace pedagogů a žáků škol k vyššímu zájmu o technické věděníHvězdárna a planetárium hl. m. Prahy podala společně s GNSS Centre of Excellence a Technologickým centrem AV ČR projektový návrh ke vzniku kanceláře ESERO v České Republice. European Space Education Resource Office (ESERO) je vzdělávací centrum Evropské kosmické agentury (ESA), které slouží jako národní kontaktní bod ESA v této oblasti. Cílem ESERO je adaptovat, dle národních možností a potřeb, technické vzdělávaní, postavené na velice zajímavém tématu jakým je právě kosmonautika. ESA podporuje fungování takových center, poskytuje své znalosti a zprostředkovává odborné materiály.

Projektový návrh aktuálně prochází oponentským řízením českých hodnotitelů a hodnotitelů z ESA.