Vstupné pro organizované dětské skupiny

mimo školní návštěvy

Platí od 1. 5. 2015

Děti a studenti do 25 let sleva 40 % ze základního vstupného
Příplatek za jazykovou mutaci
Program bude proveden přímo v jazykové mutaci. (Příplatek se platí za každé využité tlumočnické zařízení, popřípadě účastníka programu promítaného v cizojazyčné verzi.)
+50,- Kč

 

 

VSTUPNÉ PRO DOPROVOD

nárok na 1 volnou místenku

doprovod nad uvedený limit dětí platí plné vstupné
mateřské školy
a školy se žáky vyžadujícími zvláštní péči
na každých 10 žáků
ZŠ – 1. stupeň na každých 10 žáků
ostatní na každých 20 žáků

 

PODMÍNKOU přiznání slevy pro organizovanou dětskou skupinu je:

  • Návštěva je předem objednána.
  • Podepsání souhlasu s podmínkami pro návštěvu dětských skupin oprávněnou osobou.
  • Účast ve skupině pro poskytnutí slevy minimálně 10 dětí (žáků, studentů).
  • Plné respektování návštěvního řádu Planetária.

Skupině bude vystavena faktura (a to i v případě platby v hotovosti) a vystaven příslušný počet místenek.
Je nutné, aby místenky měli děti (žáci, studenti) u sebe po celou dobu návštěvy, protože jim umožňují vstup do sálu.

V této ceně je zahrnut vstup na pořad, na který je vstupenka vystavena a vstup do veřejně přístupných prostor Planetária. Dále je v ceně vstupenky zahrnuto využití exponátů na výstavě (u některých pouze 1x). Pokud je v provozu šatna, je zahrnuta v ceně.

MINIMÁLNÍ CENA ZA PŘEDSTAVENÍ

se použije v případě, že:

  • Je přidáváno představení v době, kdy je zřejmé, že se ho nepodaří naplnit – standardně v době 2 týdny před konáním a kratší
  • Je objednáváno doplňkové představení
  • Je vytvářen nový termín, přestože jsou k dispozici minimálně 2 kapacitně vyhovující představení

Minimální cena za představení se stanovuje:

Sál Starvid 1.000,- Kč
Sál Cosmorama 2.500,- Kč
Tato cena je minimální, pokud by vstupné zaplacené běžným způsobem tuto částku přesáhlo, použije se běžné vstupné.