ing. Antonín Rükl

Dlouholetý šéf pražského planetária,
význačný český astronom a kartograf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemřel 11. července 2016
ve věku nedožitých 84 let

V únoru 1960 začal pracovat v pražském planetáriu. To se stalo jeho životem. Krátce po založení planetária se stal jeho šéfem a v této funkci setrval až do roku 1999. Na odpočinek však neodešel a v planetáriu pracoval až do svých posledních dní.

Během svého působení v planetáriu se mu z něho podařilo vytvořit špičkovou, mezinárodně uznávanou instituci. Celý život se aktivně zajímal o technické novinky a byl autorem řady technických vylepšení. Do historie Planetária Praha se Ing. Antonín Rükl neodmyslitelně zapsal jako vynikající a neúnavný popularizátor astronomie a autor řady astronomických pořadů. Posledním autorským pořadem, který pro planetárium připravil, jsou „Mapy cizích světů“ (premiéra podzim 2015). Z dalších pořadů z poslední doby jmenujme „Venuše kapitána Cooka“, „Praha korunovaná hvězdami“ nebo pohádka „O rozpůlené hvězdě“.

Popularizační činnost nevěnoval jen pražskému planetáriu. Napsal řadu knih o astronomii určených nejširší veřejnosti. Své publikace nejenom psal, ale také i sám ilustroval. Například atlas Souhvězdí vyšel v překladu do jedenácti jazyků.

Ing. Antonín Rükl byl zároveň vynikající kartograf, zejména v oblasti mapování měsíčního povrchu. Jako jeden z prvních světových kartografů použil pro své mapy snímky ze sond. Vypracoval podrobnou mapu Měsíce pro velký zahraniční atlas Měsíce. Jako první zpracoval Měsíc ze všech pohledů. Zpracoval také mapu Měsíce po přistání Apolla 11 a v roce 1999 už s využitím počítačové techniky novou velkou mapu Měsíce. Vypracoval několik map noční oblohy.

Astronomické mapy, atlasy a obrazové publikace od Antonína Rükla vyšly opakovaně nejen u nás, ale i v zahraničních nakladatelstvích, byly rovněž přeloženy do mnoha světových jazyků.

Ing. Antonín Rükl se narodil 22. září 1932 v Čáslavi. Astronomií se zabýval již od svých 17 let. V roce 1956 ukončil vysokoškolská studia na ČVUT v Praze. Ing. Antonín Rükl je držitelem řady ocenění, např.:

– Cena Littera Astronomica za r. 2004

– Cena Bruno H. Bürgela za r. 2004 (cenu uděluje německá astronomická společnost Astronomische Gesellschaft za popularizaci astronomie v německém jazyce). Tato cena byla Ing. Rüklovi udělena za díla přeložená do němčiny. Ing. A. Rükl se stal prvním nositelem této ceny, který byl „ne-německým“ autorem.

– V roce 2012 se stal Ing. Antonín Rükl laureátem Nušlovy ceny – nejvyššího astronomického ocenění v České republice. Cena mu byla udělena za celoživotní dílo v oborech astronomie a nebeské a měsíční kartografie.

V roce 2000 byla po Ing. Antonínu Rüklovi pojmenována planetka (15395) Rükl.

Čest Vaší památce!
Už nyní nám chybíte!

Vaši kolegové z Planetária