Co učil čáp na rybníce
podrobný obsah pořadu

 • Voda na Zemi – vodní plochy, těla organismů, atmosféra, podzemní voda, upravená voda člověkem
 • Skupenství vody – pevné, plynné, kapalné
 • Atmosféra – typy oblačnosti
 • Koloběh vody na Zemi
 • Rozlišení tekoucích a stojatých vod
 • Život v tekoucích vodách – chrostík, rak, perlotvorka, pstruh, okoun, mlok, čolek, bobr, vydra, skorec
 • Lužní lesy – blatouch, pomněnka, netykavka, řeřišnice, olše
 • Rozdíl mezi jezery a rybníky
 • Břehové porosty – vrba, rákos, orobinec, kosatec, stulík, leknín, lakušník, okřehek
 • Život ve stojatých vodách – vodoměrky, bruslařky, pijavce, škeble, skokan, rosnička, ropucha, užovka, kachna, roháč, labuť, lyska, volavka, čáp, ondatra
 • Tah čápa bílého
 • Moře a oceány – salinity, poměr vodních plocha pevnin, erozní činnost oceánů
 • Voda ve vesmíru – měsíce planet, komety
 •