1. třída

Naše pohádky pod hvězdnou oblohou pomáhají dětem při jejich prvním seznámení s vesmírem a Planetáriem. Trvají obvykle 40 až 50 minut.

Pro první třídy ZŠ doporučujeme vybrané astronomické pohádky

 sál Cosmorama

 

 

 ANIČKA A NEBEŠŤÁNEK – podzimní (říjen listopad)

 SKŘÍTEK a nové planetárium

 Křišťálové sestry