Vesmír a světlo
podrobný obsah pořadu

 • Stavba a funkce oka
 • Elektromagnetické vlnění, vlnové délky
 • Spektrum, lom světla
 • Slunce – složení, zdroj záření, životní cyklus Slunce a hvězd
 • Měsíc – povrch, dráha Měsíce, fáze Měsíce
 • Zatmění Slunce a Měsíce
 • Atmosférické jevy na obloze – duha
 • Sluneční soustava –historický pohled Koperník
 • Objev dalekohledu – Galileo Galilei
 • Určení rychlosti světla
 • Části dalekohledu
 • Typy dalekohledů
 • Čočkové dalekohledy (refraktory)
 • Galileův dalekohled – objektiv (spojná čočka), okulár (rozptylná čočka), obraz (neskutečný, vzpřímený)
 • Keplerův dalekohled – objektiv (spojná čočka), okulár (spojná čočka), obraz (skutečný, převrácený)
 • Zrcadlové dalekohledy (reflektory)
 • Newtonův dalekohled – objektiv (duté zrcadlo), okulár (rovinné zrcadlo)
 • Objekty hlubokého vesmíru – mlhoviny, galaxie
 •