Naší přírodou

V živém vyprávění si nejdříve zopakujeme základní údaje o České republice a pak se vydáme na výlet po nejzajímavějších místech České republiky. Budeme putovat nejenom v prostoru od severu k jihu a od západu k východu, ale i v čase od prvohor až po současnost.
Během našeho putování se seznámíme s povrchem, vodstvem, nerostným bohatstvím, povíme si o přírodních zajímavostech a také o tom, jak je důležité přírodu chránit.

Pořadem provází živě lektoři planetária.

Přednáška je vhodná pro: 4. až 9. třídu ZŠ
Projekční sál: kinosál
Délka přednášky: 50 min

Základní témata obsažená v přednášce:
• Česká republika – poloha, rozloha, počet obyvatel
• Zobrazení na mapách
• Povrch (roviny, pahorkatiny, vrchoviny, hornatiny)
• Vodstvo, pohoří
• Vývoj Země na území ČR
• Vliv člověka na krajinu od konce doby ledové do současnosti
• Ochrana přírody (NP, CHKO)

PRACOVNÍ LISTY (připravujeme)

Podrobný obsah pořadu