Naší přírodou

 • V živém vyprávění si nejdříve zopakujeme základní údaje o České republice a pak se vydáme na výlet po nejzajímavějších místech České republiky. Budeme putovat nejenom v prostoru od severu k jihu a od západu k východu, ale i v čase od prvohor až po současnost.
  Během našeho putování se seznámíme s povrchem, vodstvem, nerostným bohatstvím, povíme si o přírodních zajímavostech a také o tom, jak je důležité přírodu chránit.

  Pořadem provází živě lektoři planetária

  Pořad je vhodný pro 4. a 5. třídu ZŠ
  Délka pořadu 50 minut
  Projekční sál Starvid (projekce na širokoúhlé plátno)
  Projekční systém 4K
  Plné vstupné 150 Kč / více o vstupném a slevách
  Vstupné pro školní skupiny 60 Kč za žáka / více o školním vstupném

  Základní témata RVP pro 1. stupeň ZŠ obsažená v pořadu:
  Člověk a jeho svět: „Místo, kde žijeme“ a „Rozmanitost přírody“
       – Česká republika – poloha, rozloha, počet obyvatel
       – Zobrazení na mapách
       – Povrch (roviny, pahorkatiny, vrchoviny, hornatiny)
       – Vodstvo, pohoří
       – Vývoj Země na území ČR
       – Vliv člověka na krajinu od konce doby ledové do současnosti
       – Ochrana přírody (NP, CHKO)

  Podrobný obsah pořadu