Naší přírodou
podrobný obsah pořadu

 • Vznik České republiky
 • Rozloha a počet obyvatel
 • Porovnání s ostatními státy světa
 • Poloha ČR na mapách polokoulí světa a mapě Evropy
 • Vodstvo
 • Povrch – typy krajiny dané výškovými rozdíly
 • Roviny – nížiny (Polabí), pláně (Šumava)
 • Pahorkatiny – Středočeská pahorkatina (charakteristika, řeky, plodiny)
 • Vrchoviny – Českomoravská vrchovina (řeky, plodiny, kulturní památky)
 • Hornatiny – hraniční pohoří
 • Vývoj Země – geologické jevy typické pro jednotlivá období
 • Usazené horniny – prvohorní a druhohorní moře (vápenec, pískovec)
 • Vyvřelé horniny – sopečná činnost v třetihorách (čedič)
 • Doba ledová a její vliv na krajinu ČR
 • Vliv člověka na krajinu od konce doby ledové do současnosti
 • Ochrana přírody (4 národní parky, 26 chráněných krajinných oblastí)
 • Historie ochrany přírody v ČR (Boubínský prales)
 • CHKO Český kras (prvohorní usazeniny, Barandien, Koněpruské jeskyně, Karlštejn)
 • CHKO Křivoklátsko (souvislé lesní porosty)
 • CHKO Třeboňsko (největší rybník – Rožmberk)
 • NP a CHKO Šumava (pláně, Velký Javor, slatě, plesa, kamenná moře, živočichové, rostliny)
 • Třetihorní sopečná činnost – západočeské lázně, kerné pohoří Krušné hory, hnědouhelné pánve
 • CHKO České středohoří (třetihorní vyvřeliny, Milešovka, Říp)
 • Pískovcová skalní města (usazeniny druhohorních moří, kulturní památky)
 • NP Krkonoše (Sněžka, pramen Labe)
 • CHKO Moravský kras (druhohorní usazeniny, Punkevní jeskyně, Macocha)
 • Biosférická rezervace Pálavské vrchy (rostliny, živočichové, pravěké nálezy)
 • Prvohorní mělká moře severní Moravy – černouhelné doly
 •