Naší přírodou

 • V živém vyprávění si nejdříve zopakujeme základní údaje o České republice a pak se vydáme na výlet po nejzajímavějších místech České republiky. Budeme putovat nejenom v prostoru od severu k jihu a od západu k východu, ale i v čase od prvohor až po současnost.
  Během našeho putování se seznámíme s povrchem, vodstvem, nerostným bohatstvím, povíme si o přírodních zajímavostech a také o tom, jak je důležité přírodu chránit.

  Pořadem provází živě lektoři planetária

  Pořad je vhodný pro žáky 6. až 9. třídy ZŠ
  Délka pořadu 45 minut
  Projekční sál Starvid (projekce na širokoúhlé plátno)
  Projekční systém 4K
  Plné vstupné 150 Kč / více o vstupném a slevách
  Vstupné pro školní skupiny 60 Kč za žáka / více o školním vstupném

  Základní témata RVP pro 2. stupeň ZŠ obsažená v pořadu:
  Člověk a příroda: Zeměpis – přírodní obraz Země
                            Přírodopis – neživá příroda
                            Přírodopis – živá příroda
       – Česká republika – poloha, rozloha, počet obyvatel
       – Zobrazení na mapách
       – Povrch (roviny, pahorkatiny, vrchoviny, hornatiny)
       – Vodstvo, pohoří
       – Vývoj Země na území ČR
       – Vliv člověka na krajinu od konce doby ledové do současnosti
       – Ochrana přírody (NP, CHKO)

  Podrobný obsah pořadu