Tajemství času a hvězd
podrobný obsah pořadu

 • Vznik vesmíru
 • Jednotlivé fáze vývoje vesmíru
 • Životní cyklus hvězd
 • Slunce
 • Vznik sluneční soustavy
 • Vývoj vesmíru
 • Reliktní záření
 • Složení vesmíru – normální (baryonová) hmota, temná hmota, temná energie
 • Pozorování vesmíru – kosmické teleskopy Hubble a Chandra
 • Hvězdy – souhvězdí
 • Historický vývoj pohledu na sluneční soustavu
 • Keplerovy zákony
 • Newtonův gravitační zákon
 • Albert Einstein – život
 • Brownův pohyb
 • Fotoelektrický jev
 • Teorie relativity
 • Časoprostor
 • Paradox dvojčat
 • Gravitační čočky
 • Černé díry
 • GPS
 •