Úkazy (duben 2019)

Časové údaje jsou uváděny ve středoevropském letním čase (SELČ) a zaokrouhleny na celé hodiny.

Údaj 0 hodin znamená, že k úkazu došlo mezi 0 h 00 min až 0 h 30 min.

Údaj 24 značí, že úkaz nastal mezi 23 h 31 min až 24 h 00 min.

Datum Hodina Úkaz
1. 4. 2019 20 h Měsíc v odzemí (405 548 km)
5. 4. 2019 11 h Měsíc v novu (10:50))
9. 4. 2019 9 h Měsíc v konjunkci s Marsem (Mars 5,45° severně; seskupení Měsíce, hvězdokupy Plejády, Marsu a α Tau na večerní obloze)
9. 4. 2019 19 h Měsíc v konjunkci s α Tau (Aldebaran 1,67° jižně)
10. 4. 2019 3 h planetka (2) Pallas v opozici se Sluncem (+7,9 mag)
11. 4. 2019 22 h Merkur v největší západní elongaci (28° od Slunce)
12. 4. 2019 21h Měsíc v první čtvrti (21:05)
13. 4. 2019 2 h Měsíc v konjunkci s β Gem (Pollux 7,34° severně; konjunkce nastává nad naším obzorem v noci)
15 4. 2019 11 h Měsíc v konjunkci s α Leo (Regulus 1,91° jižně; konjunkce nastává nad naším obzorem v noci)
15. 4. 2019 14 h Mars v konjunkci s α Tau (Aldebaran 6,49° jižně; Mars v blízkosti α Tau na večerní obloze)
17. 4. 2019 0 h Měsíc v přízemí (364 225 km)
19. 4. 2019 0 h Měsíc v konjunkci s α Vir (Spica 6,85° jižně)
19. 4. 2019 13 h Měsíc v úplňku (13:12)
20. 4. 2019 11 h Slunce vstupuje do znamení Býka
22. 4. 2019 11h Měsíc v konjunkci s α Sco (Antares 7,29° jižně; 22. a 23. 4. ve druhé polovině noci seskupení Měsíce, α Sco a Jupiteru)
23. 4. 2019 1 h Uran v konjunkci se Sluncem
23. 4. 2019 2 h maximum meteorického roje Lyrid (ZHR 18)
23. 4. 2019 14 h Měsíc v konjunkci s Jupiterem (Jupiter 1,12° jižně)
25. 4. 2019 17 h Měsíc v konjunkci se Saturnem (Saturn 0,80° severně; Měsíc v blízkosti Saturnu pozorovatelný 25. a 26. 4. ráno nad JV obzorem)
27. 4. 2019 0 h Měsíc v poslední čtvrti (0:18)
28. 4. 2019 0 h Měsíc v odzemí (404 545 km)

 

Viditelnost planet

Merkur nepozorovatelný
Venuše nepozorovatelná
Mars v první polovině noci
Jupiter ve druhé polovině noci
Saturn ráno nad jihovýchodním obzorem
Uran nepozorovatelný
Neptun nepozorovatelný