Úkazy na obloze (srpen 2018)

Časové údaje jsou uváděny ve středoevropském čase (SEČ) a zaokrouhleny na celé hodiny.

Údaj 0 hodin znamená, že k úkazu došlo mezi 0 h 00 min až 0 h 30 min.

Údaj 24 značí, že úkaz nastal mezi 23 h 31 min až 24 h 00 min.

Datum Hodina Úkaz
4. 8. 2018 20 h Měsíc v poslední čtvrti (20:18)
5. 8. 2018 1 h Měsíc v konjunkci s planetkou (3) Juno (Měsíc 0,2° severně; zákryt pod naším obzorem)
6. 8. 2018 21 h Měsíc v konjunkci s ? Tau (Aldebaran 0,2° jižně; zákryt pod naším obzorem)
7. 8. 2018 15 h planetka (2) Pallas v konjunkci se Sluncem
9. 8. 2018 4 h Merkur v dolní konjunkci se Sluncem
10. 8. 2018 20 h Měsíc v přízemí (358 072 km)
11. 8. 2018 12 h Měsíc v novu (11:57); částečné zatmění Slunce u nás nepozorovatelné
13. 8. 2018 3 h maximum meteorického roje Perseid (ZHR 110)
14. 8. 2018 21 h Měsíc v konjunkci s Venuší (Měsíc 5,0° severně)
15. 8. 2018 20 h Měsíc v konjunkci s ? Vir (Spica 6,8° jižně; Měsíc v blízkosti Spiky a Jupiteru pozorovatelný 15. až 17. 8. večer nad jihozápadním obzorem)
17. 8. 2018 14 h Měsíc v konjunkci s Jupiterem (Měsíc 3,8° severně; seskupení Měsíce, Jupiteru, hvězdy Antares a Saturnu na večerní obloze 17. až 21. 8.)
17. 8. 2018 19 h Venuše v největší východní elongaci (46° od Slunce)
18. 8. 2018 10 h Měsíc v první čtvrti (9:48)
19. 8. 2018 11 h Měsíc v konjunkci s ? Sco (Antares 8,7° jižně)
21. 8. 2018 11 h Měsíc v konjunkci se Saturnem (Měsíc 1,7° severně)
23. 8. 2018 6 h Slunce vstupuje do znamení Panny
23. 8. 2018 13 h Měsíc v odzemí (405 768 km)
23. 8. 2018 15 h Měsíc v konjunkci s Marsem (Měsíc 6,1° severně)
26. 8. 2018 14 h Měsíc v úplňku (13:56)
26. 8. 2018 23 h Merkur v největší západní elongaci (18° od Slunce)

 

Viditelnost planet

Merkur koncem měsíce ráno nízko nad východním obzorem
Venuše večer nízko nad západním obzorem
Mars většinu noci kromě rána
Jupiter večer nad jihozápadním obzorem
Saturn v první polovině noci
Uran kromě večera po většinu noci
Neptun po celou noc

 


 

Úkazy na obloze (červenec 2018)

Časové údaje jsou uváděny ve středoevropském čase (SEČ) a zaokrouhleny na celé hodiny.

Údaj 0 hodin znamená, že k úkazu došlo mezi 0 h 00 min až 0 h 30 min.

Údaj 24 značí, že úkaz nastal mezi 23 h 31 min až 24 h 00 min.

Datum Hodina Úkaz
1. 7. 2018 1 h Měsíc v konjunkci s Marsem (Měsíc 3,9° severně)
6. 7. 2018 10 h Měsíc v poslední čtvrti (9:50)
6. 7. 2018 19 h Země nejdále od Slunce (152,1 miliónu km)
10. 7. 2018 6 h Venuše v konjunkci s α Leo (Regulus 1,0° jižně; planeta pozorovatelná večer)
12. 7. 2018 7 h Merkur v největší východní elongaci (26° od Slunce)
12. 7. 2018 12 h trpasličí planeta (134 340) Pluto v opozici se Sluncem
13. 7. 2018 5 h Měsíc v novu (4:47); částečné zatmění Slunce u nás nepozorovatelné
13. 7. 2018 10 h Měsíc v přízemí (357 433 km)
15. 7. 2018 1 h Měsíc v konjunkci s Merkurem (Měsíc 1,2° severně)
15. 7. 2018 20 h Měsíc v konjunkci s α Leo (Regulus 0,9° jižně; na večerní obloze seskupení Měsíce, Venuše a Regulu)
16. 7. 2018 6 h Měsíc v konjunkci s Venuší (Měsíc 0,8° severně)
19. 7. 2018 19 h Měsíc v první čtvrti (21:52)
21. 7. 2018 5 h Měsíc v konjunkci s Jupiterem (Měsíc 3,5° severně; seskupení Měsíce, Jupiteru, hvězdy Antares a Saturnu 20. až 25. 7.)
22. 7. 2018 23 h Slunce vstupuje do znamení Lva
23. 7. 2018 6 h Měsíc v konjunkci s α Sco (Antares 8,5° jižně)
25. 7. 2018 9 h Měsíc v konjunkci se Saturnem (Měsíc 1,5° severně)
27. 7. 2018 7 h Mars v opozici se Sluncem (velká opozice)
27. 7. 2018 8 h Měsíc v odzemí (406 228 km)
27. 7. 2018 20 h Měsíc v konjunkci s Marsem (Měsíc 5,9° severně)
27. 7. 2018 22 h Měsíc v úplňku (22:20); úplné zatmění Měsíce u nás pozorovatelné
30. 7. 2018   maximum meteorického roje Jižních δ Akvarid (ZHR 25)
31. 7. 2018
9 h Mars nejblíže Zemi (57,6 miliónu km)

 

Viditelnost planet

Merkur nepozorovatelný
Venuše večer nízko nad západním obzorem
Mars kromě večera téměř po celou noc
Jupiter v první polovině noci
Saturn po většinu noci kromě rána
Uran ve druhé polovině noci
Neptun kromě večera po většinu noci