Naše bouřlivá planeta


Premiéra 5. října 2018

Život na Zemi bereme za samozřejmost. Věděli jste ale, že naše planeta, kromě toho, že podmínky pro život poskytuje, také žije životem vlastním? Kůra Země je rozlámána na části, které se vůči sobě pohybují, srážejí se a překrývají. To má za následek zemětřesení, vlny tsunami i výbuchy sopek. Neustále se přesvědčujeme, že rčení „pevný jako skála“ není tak úplně pravdivé. Mohlo by se zdát, že nás chce naše bouřlivá planeta zahubit.

V českém znění Gustav Bubník.

Pořad je vhodný pro: širokou veřejnost / 6. třídu ZŠ až 2. ročník SŠ
Projekční sál: digitální planetárium
Délka pořadu: 28 min + 20 min živě moderovaná část

Pořad je doplněn o živě komentovanou projekci oblohy (pouze v českém jazyce).

 Film je k dispozici v anglické verzi do sluchátek/školní skupiny pouze na objednání.

Základní témata obsažená v pořadu:
• struktura zemského povrchu
• vznik kontinentů
• geologická činnost Země, pohyb litosférických desek
• zemětřesení, sopečná činnost, vlny tsunami

PRACOVNÍ LISTY (stáhnout) – tiskněte jako brožuru

STUDENT´S WORKSHEET (download) – print as booklet