Co je planetárium

Slovo „planetárium“ označuje projektor určený k promítání hvězd, Slunce, Měsíce, planet a dalších vesmírných objektů. Přeneseně se pak označení „planetárium“ používá i pro budovu (nebo i jen sál či místnost), kde se projekce pomocí planetária odehrává.

V naprosté většině planetárií se nachází promítací sál (místnost) se sférickým stropem (kopulí), který napodobuje pomyslnou nebeskou klenbu. Na tento strop planetárium promítá vesmírné objekty. Diváci jsou podobně jako v divadle či kině usazeni v pohodlných sedačkách a na stropě nad sebou sledují dokonalou iluzi denní či noční oblohy.

Pražské planetárium s průměrem promítací kopule 23,5 metrů patří k největším planetáriím na světě. Pouze několik planetárii v Asii a USA má kopuli o průměru 26 metrů. Největší planetárium světa v ruském Petrohradě má průměr promítací kopule 37 metrů.

V současnosti se můžeme v planetáriích setkat se dvěma různými typy projektorů – optomechanickými nebo digitálními.

Optomechanické planetárium vypadá obvykle jako menší či větší „činka“ nebo „vajíčko“ nebo koule. Vyznačuje se vynikající kvalitou projekce hvězd, protože jsou hvězdy promítány klasickou optikou a nikoliv digitálně.

Digitální planetárium, jak už název napovídá, je řízeno jedním či více počítači a vlastní projekci zajišťují datové projektory. Kvalita projekce hvězd není tak dokonalá jako u optomechanických planetárií, ale digitální projekce na druhou stranu umožňuje sledovat hvězdy nejen tak, jak jsou vidět ze Země, ale i v prostoru a čase, rovněž projekce nejrůznějších snímků, videí nebo animací je mnohem komfortnější.

V pražském planetáriu pracuje jak optomechanické planetárium (Cosmorama – jedno z největších optomechanických planetárií na světě), tak dvě digitální planetária (SkySkan Definiti a Digistar3). Více se o projekčních systémech v Planetáriu Praha můžete dočíst ZDE

PLANETÁRIUM A HVĚZDÁRNA NENÍ TOTÉŽ !

V planetáriu se návštěvníci dívají na hvězdy (Měsíc, planety, Slunce) promítané na strop (klenbu) nad diváky projektorem zvaným planetárium. Strop je pevný, nelze ho otevřít. Vesmírné objekty spatří návštěvníci v planetáriu za každého počasí, protože se jedná o projekci a nikoliv o skutečnou oblohu.

Na hvězdárně se naopak pozoruje skutečná obloha pomocí dalekohledu. Před pozorováním se musí otevřít klenba kopule, kde je dalekohled umístěn, aby se odkryl pohled na oblohu. Když je zataženo, pozorování dalekohledem není možné, protože dalekohled nemůže „prohlédnout“ skrz mraky.

projektor firmy Zeiss
COSMORAMA
planetárium Praha