Astronomický kurz 2018-19

Podrobné informace o kurzu včetně informací k přihlášení
naleznete na stránkách Štefánikovy hvězdárny na adrese:
http://www.observatory.cz/astronomicky-kurz.htmlPřihlášky do astronomického kurzu
http://www.observatory.cz/kurs-prihlaska.html

Komu je kurz určen:

Astronomický kurz je určen všem zájemcům o astronomii a přírodní vědy od 15 let.

Zahájení 1. ročníku kurzu:

Termín první lekce prvního ročníku 3. října 2018.

Přihlášky se vyplňují elektronicky (viz přihláška výše), na první lekci je možno přijít i nepřihlášen (v případě naplnění kapacity mají však přednost registrovaní zájemci). První lekce kurzu je zdarma.
1. krok – registrace:
elektronická přihláška
Po registraci vám bude zaslán e-mail se stručným shrnutím zde uvedených údajů.

2. krok – dokončení registrace:
Poté, co zaplatíte kurzovné (v pokladně Planetária), je třeba přihlášku doplnit o číslo kuponu a fotografii k vyhotovení přihlášky – toto doplnění registrace (a tím potvrzení přihlášky) provedete zde.

Prodej abonentek (= kurzovné) na 1. ročník astronomického kurzu je zahájen.

Kurz je dvouletý:

– první ročník probíhá v Planetáriu Praha (středy 17.30 – 18.45)
– druhý ročník se koná na Štefánikově hvězdárně (pondělí 18.00 – 19.30)
Kurz probíhá v období říjen 2018 – červen 2019.

Cena kurzu:

– první ročník 1900 Kč/rok
– druhý ročník 1000 Kč/semestr

Obsah kurzu:

První ročník je věnován zejména fenomenologickému popisu objektů ve vesmíru a představení základních principů, které se uplatňují při jeho vývoji. Součástí prvního ročníku je také základní orientace na obloze, kde lze k výuce s výhodou použít planetária.

Přednášející:

Lektorem I. ročníku kurzu je Mgr. Jakub Rozehnal.

Cíl kurzu:

Astronomický kurz poskytne absolventu ucelený přehled o základech moderní astronomie, spojený se znalostí noční oblohy a se základy práce s astronomickými přístroji.

Úspěšní absolventi kurzu mají možnost práce v Astronomickém klubu Štefánikovy hvězdárny, v jehož rámci mohou vykonávat odbornou či popularizační činnost a samostatně pracovat s dalekohledy hvězdárny v rámci odborných aktivit.

Možnosti absolventa:

Úspěšní absolventi kurzu mají možnost práce v Astronomickém klubu Štefánikovy hvězdárny, v jehož rámci mohou vykonávat odbornou či popularizační činnost a samostatně pracovat s dalekohledy hvězdárny (v rámci zde vykonávaných odborných aktivit).

V současné době je výstupní certifikát ze základního astronomického kurzu uznáván mimo HaP i Hvězdárnou a planetáriem M. Koperníka v Brně, kde je také jedním z předpokladů pro výkon funkce demonstrátora.