Kontaktní spojení

PLANETÁRIUM PRAHA

Královská obora 233, 170 21 Praha 7

E-mail: planetarium_at_planetum.cz

Omlouváme se, že na kontaktní e-maily nejde kliknout – snažíme se tímto způsobem alespoň trochu bránit proti záplavě nevyžádané pošty.

Telefon: 220 999 001 – 003
Fax: 233 376 434
Datová schránka: va5p9vu

Informace o pořadech a jejich objednávky

Pondělí až pátek 8.30-15.00, telefon 220 999 001-3

Prodej publikací

Objednávky publikací zasílejte na adresu: prodej_at_planetum.cz

Všeobecná pošta

Pokud nevíte, komu poštu adresovat, pošlete ji na adresu: planetarium_at_planetum.cz

Informace pro média

Mgr. Jakub Rozehnal: rozehnal_at_planetum.cz
Mgr. Lenka Soumarová: soumarova_at_planetum.cz
Bc. Lenka Hálová: halova_at_planetum.cz
Stanislava Setváková: setvakova_at_planetum.cz

Pronájmy

Mgr. Lenka Soumarová: soumarova_at_planetum.cz
Ing. Petr Rezek: rezek_at_planetum.cz

 

ŘEDITEL Hvězdárny a planetária hlavního města Prahy
Mgr. Jakub Rozehnal ředitel rozehnal_at_planetum.cz


 

ZÁSTUPCE ŘEDITELE Hvězdárny a planetária hlavního města Prahy
Mgr. Lenka Soumarová zástupce ředitele soumarova_at_planetum.cz


 

Programové oddělení Planetária
Ing. Pavla Kolaříková vedoucí kolarikova_at_planetum.cz
Eliška Červená programový pracovník cervena_at_planetum.cz
Bc. Lenka Hálová programový pracovník halova_at_planetum.cz
Stanislava Setváková programový pracovník setvakova_at_planetum.cz
Mgr. Jan Veselý programový pracovník vesely_at_planetum.cz
RNDr. Václav Pavlík programový pracovník pavlik_at_planetum.cz
Mgr. Tereza Mádlová programový pracovník madlova_at_planetum.cz
Ing. Tadeáš Tumpach programový pracovník tumpach_at_planetum.cz
Bc. Lenka Trojanová programový pracovník trojanova_at_planetum.cz
Milena Procházková programový pracovník prochazkova_at_planetum.cz


 

Dramaturgické oddělení Planetária
Ing. Martin Fuchs vedoucí fuchs_at_planetum.cz
Mgr. Anna Štindlová dramaturgický pracovník stindlova_at_planetum.cz
Lenka Vaňousová dramaturgický pracovník vanousova_at_planetum.cz
Bc. Jakub Toman dramaturgický pracovník toman_at_planetum.cz
Bc. Natálie Ivancova dramaturgický pracovník ivantsova_at_planetum.cz


 

Provozně-ekonomické oddělení Planetária
Ing. Petr Rezek vedoucí rezek_at_planetum.cz
Dominika Šimoňáková kontakt s veřejností simonakova_at_planetum.cz
Dana Andrlíková personální pracovník andrlikova_at_planetum.cz
Lenka Grézlová ekonomický pracovník grezlova_at_planetum.cz
Martin Barcal ekonomický pracovník barcal_at_planetum.cz
Michal Brodil technický pracovník brodil_at_planetum.cz
Martin Červený technický pracovník cerveny_at_planetum.cz
Jaroslav Machač technický pracovník  
Josef Grézl technický pracovník  
Tomáš Rajznover technický pracovník