Veřejné zakázky malého rozsahu

zadávané Hvězdárnou a planetáriem hl. m. Prahy, p.o. podle zák. č. 137/2006 Sb. v platném znění

***********************************************************

Veřejná zakázka malého rozsahu s názvem:
„Zajištění datových a hlasových služeb pro objekty Hvězdárny a planetária hl. m. Prahy – opakovaná“

Lhůta pro podání nabídek končí 23. 4. 2019 v 11.00.

 

Zajištění datových a hlasových služeb pro objekty Hvězdárny a planetária hl. m. Prahy – opakovaná
Podklady:
P1_Technická specifikace
P2_Krycí listy
P3_Vzor ČP pro splnění základní způsobilosti
P4_Seznam poddodavatelů
Vysvětlení, změna či doplnění č. 1-8
Vysvětlení, změna či doplnění č. 9-15
P2_Krycí list nabídky-upraveno
Vysvětlení, změna či doplnění č. 1 – 8_or
Vysvětlení zadávací dokumentace 9 – 15_ocr
Výzva k podání nabídky vč. příloh

***********************************************************

Veřejná zakázka malého rozsahu s názvem:
„Zajištění datových a hlasových služeb pro objekty Hvězdárny a planetária hl. m. Prahy“

Lhůta pro podání nabídek končí 10. 1. 2019 v 11.00.

Zajištění datových a hlasových služeb pro objekty Hvězdárny a planetária hl. m. Prahy
Podklady:
Zadávací podmínky.pdf
Technická specifikace.doc
Krycí list nabídky.doc

***********************************************************

Veřejná zakázka malého rozsahu s názvem:
„Stavební úpravy prostor občerstvení Štefánikovy hvězdárny“

Lhůta pro podání nabídek končí 10. 6. 2018 v 11.00.

Stavební úpravy prostor občerstvení Štefánikovy hvězdárny
Podklady:
Výzva k podání nabídky.pdf
Položkový rozpočet.pdf
Schéma prací.pdf

***********************************************************

Veřejná zakázka malého rozsahu s názvem:
„Vedení mzdové agendy a personální služby“

Lhůta pro podání nabídek končí 26. 3. 2018 v 15.00.

Vedení mzdové agendy a personální služby
Podklady:
Výzva k podání nabídky.pdf

***********************************************************
Veřejná zakázka malého rozsahu s názvem:
„Zajištění datových a hlasových služeb pro objekty Hvězdárny a planetária hl. m. Prahy“

Lhůta pro podání nabídek končí 27. 12. 2017 v 11 hodin.

Zpracování projektové dokumentace pro
„Zajištění datových a hlasových služeb pro objekty HaP“
Podklady:
Výzva k podání nabídky.pdf
P1_Technická specifikace.docx
P2_Krycí list nabídky.doc
P3_Vzor ČP pro splnění základní způsobilosti.rtf
P4_Seznam poddodavatelů.doc
Vysvětlení výzvy k podání nabídky.pdf

***********************************************************

Nově zadávané veřejné zakázky najdete na profilu zadavatele
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/hvezdarna-a-planetarium-hlavniho-mesta-prahy

***********************************************************

Veřejnou zakázkou malého rozsahu je:

 

* Veřejná zakázka na dodávky a služby, jejíž předpokládaná hodnota je nižší než finanční limit 2 mil. Kč bez DPH.

* Veřejná zakázka na stavební práce, jejíž předpokládaná hodnota je nižší než finanční limit 6 mil. Kč bez DPH.

 

V těchto případech je zadavatel oprávněn zadat veřejnou zakázku na základě výzvy třem až pěti dodavatelům k předložení cenové nabídky, pokud tyto cenové nabídky nemá k dispozici.